1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Website Wizards kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Website Wizards, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Website Wizards verstrekt. Website Wizards kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

  1. WAAROM Website Wizards GEGEVENS NODIG HEEFT

Website Wizards verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Website Wizards uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening rond ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites en de daaruit voortvloeiende activiteiten.

  1. HOE LANG Website Wizards GEGEVENS BEWAART

Website Wizards bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  1. DELEN MET ANDEREN

Website Wizards verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Website Wizards worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Website Wizards gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  1. GOOGLE ANALYTICS

Website Wizards maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Website Wizards bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Website Wizards te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Website Wizards heeft hier geen invloed op.

Website Wizards heeft Google geen toestemming gegeven om via Website Wizards verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@websitesitewizards.nl. Website Wizards zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  1. BEVEILIGEN

Website Wizards neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Website Wizards maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Website Wizards verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Website Wizards op via info@websitewizards.nl.

Websitewizards.nl is een website van hetsteun.nl. hetsteun.nl is als volgt te bereiken:

Vlasland 27

3833 CN Leusden

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67615798

Telefoon: 033 234 0004

E-mailadres: info@hetsteun.nl

Scroll naar top